Dodacie lehoty a podmienky.

Vydaj materiálu kupujúcemu alebo prevzatie materiálu v odbernom mieste predávajúceho je možne len na základe preukázaní sa prílohou od predávajúceho zaslanou e-mailom.(Po obdržaní platby k objednávke alebo kópií vypíšu o zrealizovanej platbe, Vám bude zaslaný e-mail s „baliacim zoznamom“ na základe ktorého materiál bude vydaný na príslušnom odbernom mieste). Len na základe tohto dokladu Vám bude vydaný materiál zo skladu.

Nákup v odbernom mieste za ceny E-shopu nie je možný.

Dodacie lehoty materiálov vždy sa dohadujú telefonicky a potvrdzujú E-mailom.

Bežne používane množstvo materiálov mame sústredene na odberných miestach.

Paletové a kamiónové dodávky materiálov riešime individuálne po dohode s  kupujúcim podlá výrobných a dopravných kapacít výrobcov príslušných materiálov.